Call us on
+31(0)50 40 30 9 30
Language
English
Start your search

Straw-Art-Event | Het Goud van Groningen

Aanleiding

Gedurende lange tijd is de provincie Groningen internationaal toonaangevend geweest in graan: graan verbouwen en graan/stro verhandelen. In de 19e eeuw was de Groningse graanproductie van grote betekenis voor de economische ontwikkeling van NL i.h.a. en voor Groningen i.h.b. De Groningse boeren en handelaren toonden zich uitermate innovatief, vooruitstrevend, creatief. De betekenis van het Groningse graan nam midden vorige eeuw af. Het goud van het graan werd geruild voor een ander goud goed, nl. het gas. Zoals iedereen weet is de glans van dit goud inmiddels behoorlijk dof geworden.

Voor de initiatiefnemers (Stro-Hotel Hayema Heerd) is de betekenis van het graan voor Groningen, een belangrijke reden terug te grijpen naar datgene wat Groningen ooit groot gemaakt heeft, en daar een nieuwe glans aan te geven. Immers, Groningen toont de laatste jaren een inspirerend elan: vernieuwend in de kunst, veel aandacht voor de rijke historische cultuur, behoud van het erfgoed en het prachtige landschap. Ook op wetenschappelijk niveau doet Groningen mee op hoogstaand internationaal niveau.

Met het project Straw-Art, willen we aandacht geven aan enerzijds de rijke historie van Groningen en de betekenis van het graan en stro hierin, vanaf de pré-historie in het Middag-Humsterland t/m de nadagen van de rijke Graanrepubliek-tijden.

Maar ook en vooral zal Straw-Art een soort springplank (of katapult) kunnen zijn voor diverse nieuwe toepassingen met graan of stro in de hoofrol, bijv. als nieuw bouwmateriaal, nieuwe vormen voor duurzame agrarische bodemverbetering, enz enz.

Straw-Art - event | stro in de hoofdrol

Van mei t/m juli kleurt het Gronings landschap sinds jaar en dag van fris groen naar langzaam goudgeel. Met het Straw-Art-event willen we Groningen weer op haar best tonen, nl. vernieuwend, kunstzinnig, creatief, met aandacht voor historie en landschappelijk schoon. Het stro van Groningen als trekker en als stevig middel om het imago van Groningen een nieuwe glans te geven. Een nieuw toeristisch evenement op de agenda plaatsen. Dit moet een echte publiekstrekker gaan worden.

Straw-Art-event | "land - 0"

Een festival-achtige setting met stro als metafoor in de hoofdrol. We creëren een “Land – 0” (= werktitel). In dit "land 0" zien we tal van uitingen die de rijke historie tonen – van ver voor het begin van de jaartelling - , de ontwikkeling van Groningen door de eeuwen en laatste decennia heen, en ook en vooral biedt het "land 0" vergezichten in de nabije en verre toekomst. Dit alles in de vorm van o.a. grootse en spraakmakende beeldhouwwerken, nieuwe bouwvormen, innovaties laten zien in teelt, in toepassingen van stro, presentaties, graan-gerelateerde catering, een arena (voor knappe koppen - dwarsdenkers - professionals - doelgroep) waarbinnen men samen gaat nadenken over de uitdagingen waar Groningen voor staat.

Op een unieke plek, met een uniek concept, komen tot unieke plannen.

Straw-Art-event | uitvoering, samenwerking, locatie

Uitvoering

Een eerste editie van het Straw-Art-event augustus/september 2021). Duur, periode over ca. vier weken met twee weekenden voor groot publiek. Gedurende deze vier weken vinden er ook verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen plaats. Denk aan: de bouwwereld, agrarische sector, scholen, overheden, visionaire denkers. Een bezoekersaantal van ca. 10.000 verdeeld over vier weken is het uitgangspunt. De tijd zal het leren of dit een haalbare, een niet-realistische inschatting, of juist een te voorzichtige inschatting is.

Impuls voor R&T in Groningen: i.s.m. met recreatie-ondernemingen in de regio mogelijkheden voor bijzondere verblijfsarrangementen onderzoeken.

Samenwerking

Voor de kunstwerken worden toonaangevende, professionele kunstenaars (regionaal, nationaal en internationaal) uitgenodigd. Vanuit verschillende landen zijn er inmiddels toezeggingen. Voor de verschillende onderdelen – van historie t/m nieuwe innovaties – zijn/gaan we in gesprek met tal van partijen, o.a. Wierdenmuseum Ezinge, Groninger Instituut voor Archeologie, Libau, opleidingsinstituten, overheden, ontwikkelaars van nieuwe toepassingen voor stro, akkerbouwers/ondernemers enz., architecten voor innovatief bouwen met stro enz enz.

Locatie centraal in het Nationaal Landschap Middag-Humsterland

Het Stro-Hotel Hayema Heerd is centraal gesitueerd in het Middag-Humsterland. Met de aangrenzende boerenbedrijven zijn principe-afspraken gemaakt over gebruik van hun landerijen tijdens het event.

“Middag-Humsterland? Waarom niet in de ‘Graanrepubliek – Oldamt’?” Een vanzelfsprekende vraag. Het antwoord is deze: uit archeologisch en pré-historisch onderzoek zijn aanwijzingen gevonden dat, zelfs al ver voor de middeleeuwen en rond begin van de jaartelling, de allereerste vormen van graanteelt zijn aangetoond in het Middag-Humsterland, (oa in de wierde van Ezinge). In de eeuwen daarna is niet zozeer de graanteelt kenmerkend geworden voor het Middag-Humsterland, maar wel kleine pittoreske wierdendorpjes, statige oude borgen, vele middeleeuwse kerkjes, oude boerenplaatsen, kronkelende waterlopen, oude dijkjes, weggetjes en paadjes. Dit fraaie landschap van het Middag-Humsterland is een inspiratiebron voor kunstenaars, en daarmee natuurlijk ook een uitstekend voedingsbodem voor de stro-kunstenaars en als decor voor het Straw-Art-event.

Draagvlak financieel

Gemeente Westerkwartier toont zich zeer geïnteresseerd en heeft zich bereid verklaard waar ook van toepassing te ondersteunen en mee te financieren. Provincie Groningen heeft een bijdrage verleend voor de financiering van de planvorming eerste fase. Verdere financiële ondersteuning via subsidies en fondsen ligt in het verschiet. Een quick-scan onder enkele andere financiële bronnen levert een positieve houding op. Ingezet zal worden op programmagelden voor Groningen, sponsorgelden, entreegelden enz.